Pluskuchnie.pl
Koszyk
Koszyk: 0 szt. Suma: 0,00 zł
  Katalog » Regulamin
Kategorie
Kolorystyka


 [wybierz kolor]
Informacje
Kontakt
Tel
509258489
Tel
509258489
Godziny działania sklepu
pn- pt 8-16
Cennik
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

WWW.PlusKuchnie.PL

 


§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.    Niniejszy regulamin określa warunki korzystania ze sklepu internetowego mieszczącego się pod adresem www.pluskuchnie.pl, zwanego dalej Sklepem.
2.    Właścicielem sklepu internetowego www.pluskuchnie.pl jest firma: RAGOR Radosław Rybak, ul. Modrakowa 58/4, 85-864 Bydgoszcz, NIP 743-166-81-95, REGON 093194990, tel. 509-25-84-89, email: radek_rybak@poczta.onet.pl., zwany dalej Sprzedającym.
3.    Stroną uprawnioną do dokonywania zakupów jest wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zwana dalej Kupującym.
4.    Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Kupującego.


§2

TOWAR


1.    Wszystkie towary oferowane do sprzedaży są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz posiadają gwarancję producenta.
2.    Wszystkie ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena jednostkowa towaru nie zawiera kosztów transportu.
3.    Do każdego zamówienia dołączana jest instrukcja montażu i faktura VAT lub paragon.


§3

FORMY PŁATNOŚCI


1.    Przy składaniu zamówienia Kupujący ma do wyboru następujące formy płatności:
a)    przelewem – realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu przedpłaty na koncie firmy,
b)    za pobraniem – zapłata gotówką w momencie odbioru przesyłki.
2.    Opcja przesyłki za pobraniem dostępna jest w przypadku zamówień o łącznej wartości do 500 zł składanych w jednym czasie przez jednego Kupującego.
3.    Sprzedający zastrzega sobie możliwość zażądania przedpłaty w wysokości wartości całości zamówienia wraz z kosztami przesyłki w przypadku gdy zamówienie budzi jego uzasadnione wątpliwości.


§4

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA


1.    Zamówienia można składać tylko za pośrednictwem Sklepu.
2.    Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Kupującego danych pozwalających na jego identyfikację, w szczególności:
a)    imienia i nazwiska lub nazwy firmy
b)    adresu dostawy
c)    nr NIP (firmy)
d)    adresu e-mail
e)    aktualnego numeru telefonu.
3.    Kupujący nie będący osobami fizycznymi zobowiązani są do podania danych niezbędnych do sporządzenia faktury VAT.
4.    Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, koszt przesyłki, rodzaj płatności, termin realizacji.
5.    Informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
6.    Umowa sprzedaży towaru zostaje zawarta z chwilą przyjęcia przez Sklep zamówienia Kupującego. Przyjęcie zamówienia Sklep potwierdza e-mailem wysyłanym na adres podany przez Klienta w trakcie rejestracji konta.
7.    Czas realizacji zamówienia wynosi do 15 dni roboczych.
8.    Przez czas realizacji zamówienia rozumie się czas upływający od dnia przyjęcia zamówienia przez Sklep w przypadku płatności przy odbiorze lub dnia wpływu przedpłaty na konto firmy do dnia wydania towaru przedstawicielowi firmy kurierskiej lub dnia wyznaczonego do odbioru osobistego towaru przez Kupującego.
9.    W przypadku wyboru przedpłaty jako opcji płatności zamówienie realizowane jest po zaksięgowaniu całości kwoty na koncie firmy.
10.    W przypadku trudności z realizacją zamówienia, Sprzedający informuje o tym fakcie Kupującego. Kupujący podejmuje decyzje o częściowej realizacji zamówienia, przedłużeniu terminu oczekiwania, bądź anulowaniu zamówienia w całości.


§5

TRANSPORT


1.    Sklep wysyła meble w paczkach, do samodzielnego montażu. Dostawa mebli odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej. Kurier nie ma obowiązku wnoszenia mebli do domu klienta.
2.    Całkowite koszty dostawy podane są każdorazowo w formularzu zamówienia.
3.    Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia przy kurierze stanu przesyłki. W razie stwierdzenia niezgodnej z listem przewozowym liczby paczek lub uszkodzeń zawartości przesyłki, należy zwrócić się do kuriera o sporządzenie protokołu szkody.
4.    Brak protokołu szkody nie wpływa na prawo do złożenia reklamacji.
5.    W przypadku niepodjęcia przesyłki, Sprzedający ma prawo do odstąpienia od umowy i obciążenia Kupującego kosztami przesyłki na adres dostawy i jej zwrotu do nadawcy.
6.    Istnieje możliwość odbioru osobistego mebli w biurze handlowym Sklepu: Bydgoszcz 85-373, ul. Rzeszowska 9a, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu ze Sprzedającym.


 §6

REKLAMACJE


1.    Klientowi przysługuje prawo do reklamacji w przypadku niezgodności zakupionego towaru z umową.
2.    Reklamacje należy składać, wypełniajac stosowny formularz w Sklepie lub kierować pisemnie na adres: radek_rybak@poczta.onet.pl, bądź listownie na adres: PlusKuchnie, Bydgoszcz 85-864, ul. Modrakowa 58/4. Do zgłoszenia należy dołączyć dane kontaktowe oraz kserokopię/skan faktury. 
3.    Sprzedajacy może zwrócić się do Kupującego o przesłanie dokumentacji fotograficznej, a także kopii protokołu szkody w przypadku uszkodzenia przesyłki podczas transportu.
4.    Brak dokumentacji wymienionej w punkcie 3. nie wpływa na prawo do złożenia reklamacji, jednak znacznie ułatwia jej rozpatrzenie.
5.    Kupujący otrzyma odpowiedź w ciągu 14 dni od dnia otrzymania żądania przez Sprzedającego.
6.    Reklamowany towar należy odesłać wyłącznie na żądanie Sprzedającego.
7.    Nie stanowią podstawy do reklamacji nieznaczne różnice w kolorystyce towaru zamówionego i prezentowanego na stronie internetowej Sklepu, jeżeli wynikają one tylko i wyłącznie z odmiennych ustawień sprzętu komputerowego Kupującego.


§7

ZWROTY


1.    Kupujący ma prawo do zwrotu otrzymanego towaru bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki.
2.    Zwrot towaru wraz z kompletną dokumentacją na koszt Kupującego następuje w ciągu 14 dni, licząc od daty odstąpienia od umowy. Należycie zabezpieczony produkt należy odesłać na adres: PlusKuchnie, Bydgoszcz 85-864, ul. Modrakowa 58/4, w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
3.    Jeżeli zwracany towar ulegnie uszkodzeniu w wyniku nieprawidłowego zarządu Kupującego, Sprzedający zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia takiego towaru lub żądania obniżenia ceny podlegającej zwrotowi.
4.    Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
5.    W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający po otrzymaniu zwrotu towaru wystawi fakturę korygującą, a następnie zwróci należność na rachunek bankowy Klienta. Zwrot należności nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru przez Sprzedajacego .


§8

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


1.    Składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
2.    Kupujący ma prawo do wglądu do swoich danych, żądania ich korekty i usunięcia.


§9

OCHRONA WŁAŚNOŚCI INTELEKTUALNEJ


1.    Wszystkie materiały publikowanie na stronie www.pluskuchnie.pl stanowią własność Sprzedającego.
2.    Wykorzystywanie materiałów opublikowanych na stronie Sklepu wymaga pisemnej zgody Sprzedającego.


§10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1.    Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem wwwpluskuchnie.pl.
2.    Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie www.pluskuchnie.pl
3.    Sprzedajacy ma prawo do dokonywania zmian w regulaminie. Zmiany obowiązują z chwilą opublikowania ich na stronie www.pluskuchnie.pl.
4.    W przypadku zamówień złożonych przed publikacją zmian, stosuje się zapisy regulaminu obowiązujące w chwili złożenia zamówienia.
5.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego

Powrót
16 wrzesień 2019
264106 wywołań od 12 luty 2013
Copyright © 2013 oscGold